Proces izrade radio reklame i prednosti reklamiranja na radiju:

0

Proces izrade radio reklame i prednosti reklamiranja na radiju:

Koliko je važan tekst reklamne poruke?

Kreiranje teksta reklamne poruke podrazumeva profesionalan i kreativan pristup. Ključ uspeha je u pronalaženju pravih reči kojima se obraćate Vašim potencijalnim kupcima, a to je najbolji način da potpuno približite svoje proizvode i usluge. Moć medija u ovom slučaju je presudna, a sam tekst igra ključnu ulogu. Ovaj segment uvek treba prepustiti, u našem timu tu glavnu ulogu igra naš Aleksandar Ismailović.

Šta podrazumeva dobra reklama?

Reklama je pre svega proizvod ozbiljne analize tržišta, potrošača i konkurencije. Samo ozbiljnom analizom se može zaključiti šta to treba reći potencijalnim kupcima. Tek kad znate šta treba da kažete, možete smišljati način na koji ćete to učiniti, kojom porukom, kakvim spotom. Važno je znati da reklama ne treba da se dopadne svima, već onima kojima je namenjena.

Ko se bavi izradom radio tv reklama?

Mnoge vrhunske reklame su proizvodi marketing agencija. Takve agencije obično ne pripadaju ni jednoj radio stanici. Izrada radio reklame je vrlo specifična jer za razliku od drugih vidova reklamiranja, radio reklamom kod slušalaca, možete okupirati samo čulo sluha. Zato je važno da dobro napisan tekst, čita odličan spiker. Način interpretacije spikera, dikcija, kao i boja njegovog glasa biće od presudnog značaja i direktno će uticati na efekat koji reklama postiže kroz fazu svog emitovanja.

Oglašavanje na radiju i zakup termina za emitovanje spota?

Posle finalne izrade radio reklame, potrebno je omogućiti da je slušaoci negde čuju. Vreme u kome se radio reklame objavljuju slušaocima, zakupljuje se od radio stanice. Podsećamo Vas da takav vid reklamiranja nudi i radio AM.

Pri zakupu termina za emitovanje reklame uvek se ima u vidu da su najbolji oni termini kada je veliki broj slušalaca na poslu ili kod kuće, ali ne treba zaboraviti ni one koji radio slušaju u kolima. Najbolji vremenski termini bi bili rano ujutro, tokom pre podneva, kada su ljudi uveliko na poslu, ili u povratku sa posla, zatim tokom kasnih popodneva, nakon ručka, a pre večernjih vesti. U principu sve zavisi od toga šta se reklamira i kojoj ciljnoj grupi je radio reklama namenjena.

Kada je u pitanju promocija putem radija, tri stvari treba uzeti u obzir:

• Reklamiranje na radio stanicama koje najviše sluša publika (ciljna grupa) kojoj se proizvod želi prodati
• Reklama mora biti dovoljno kreativna kako bi “zapala slušaocu za uho”
• Reklama mora biti ponovljena dovoljan broj puta u toku dana, kako bi je slušalac registrovao.

Koje su prednosti reklamiranja na radiju?

Oglašavanje na radiju predstavlja odličan vid komuniciranja sa ciljnom publikom. Istraživanja rađena u poslednjih par godina pokazuju da se radio sve više sluša. Pojava smart telefona, internet okruženje omogućili su da radio bude uz nas i kada smo u pokretu. Dostupan je u svakom trenutku, cena oglašavanja je višestruko niža u odnosu na TV, a slušaoci gotovo nikada neće promeniti svoju omiljenu radio stanicu kada na njoj krenu reklame.