Monday, July 15, 2019
Насловна Блог

Rančićeva kuća

Filozofski fakultet u Beogradu Odsek za Istoriju umetnosti Katedra za Muzeologiju i zaštitu kulturnih dobara R A N Č I Ć E V A K U Ć A u Grockoj student: Todosijević Zorica iu 980040 novembar 2006. Rančićeva kuća u Grockoj Tragovi naseobina na teritoriji današnje opštine Grocka datiraju s početka neolita (mlađeg kamenog doba), a Feliks Kanic Grocku navodi i kao jedan od nekada...