Правила Употребе Сдржаја

  0

  ПРАВИЛА УПОТРЕБЕ САДРЖАЈА

  Сајт, Радија АМ, је нови информациони и комуникациони сервис, који је АКОРД МЕДИА (РадиоАМ) реализовао, ради побољшања присуства на Интернету. Коришћењем и преузимањем материјала и документације са сајта, прихватате у потпуности услове и правила употребе који су описани у овом обавештењу. Уколико не прихватате било који од услова и правила, немојте користити овај сајт и не преузимајте материјале и документацију са сајта Радија АМ.

  ОГРАНИЧЕНО КОРИШЦЕЊЕ

  Садржаји Wеб сајта су искључиво у потпуном власништву Радија АМ. Делови или цео Wеб сајт, не могу бити копирани, репродуковани, преношени, публиковани или дистрибуирани ,без претходног писаног одобрења Радија АМ, изузев у случају преузимања информација и материјала и чувања на диску рачунара, појединачног корисника, ради личне употребе.

  Све робне марке и логотипи приказани на овом Wеб сајту заштићена су имена и у власништву Радија АМ и не могу бити коришћени на другим Wеб сајтовима, без писаног одобрења Радија АМ. Било која од робних марки или имена ,укључујући име АКОРД МЕДИА (РадиоАМ) не може бити укључени у Интернет адресу ,без претходног писменог одобрења Радија АМ.

  ОДРИЦАЊЕ ОД ПРАВА

  Сви садржаји и информације на сајту Радија АМ представљени су јавности на увид у најбољој намери, и АКОРД МЕДИА (РадиоАМ) верује да су тачни. Медјутим, странка која жели да ступи у послован однос са Радиом АМ или купи неких од производа Радија АМ или услуга, не треба да се ослони на информације на Wеб сајту већ да упути директан упит одговарајућој инстанци у Радију АМ. АКОРД МЕДИА (РадиоАМ) не пружа било какве гаранције путем овог Wеб сајта у вези било којих производа или услуга, и на тај начин не може бити одговоран за директне или индиректне штете које могу настати коришцењем информација са овог Wеб сајта. Информације на овом Wеб сајту, могу да садрже техничке нетачности или штампарске грешке. Информације могу бити измењене без претходног обавештења.

  ЛИНКОВИ

  АКОРД МЕДИА (РадиоАМ) не преузима одговорност за материјале које су начинила или публиковала треца лица, а која су везана линком са страна Wеб сајта Радија АМ. Ако одлучите да посетите било који линкован Wеб сајт, ви то чините на бази сопствене одлуке и одговорности, и преузимате ризик у погледу вируса или сличних штетних елемената. Сами линкови не значе истовремено да АКОРД МЕДИА (РадиоАМ) на било који начин спонзорише или је повезан са ентитетима који су одговорни за ажурирање пометуних Wеб сајтова или страна.

  МОДИФИКОВАЊЕ И ПРОМЕНА ПРАВИЛА

  АКОРД МЕДИА (РадиоАМ) задржава право да без најаве повремено промени или модификује ова правила.

  НАДЛЕЖНОСТ СУДА

  За све спорове који проистекну из ових Правила надлежан је суд. АКОРД МЕДИА (РадиоАМ) задржава право да покрене поступке и пред судовима других земаља у циљу заштите сопствених права.

  ПРИВАТНОСТИ

  Повремено ћемо од вас тражити да нам доставите своје личне податке (нпр. име и Е-маил адресу) како би сте могли да примате или користите услуге Интернет портала АКОРД МЕДИА(РдиоАМ).

  Е-маил адресе пријављених корисника сервиса на овом сајту ,не уступају се никоме (трећим ли.има) ни под којим условима.

  У случају да сте незадовољни сервисима који се реализују путем вашег Е-маила и желите да прекинете даље коришцење, пошаљите ваш захтев за прекид сервиса на Емаил контакт:редакција@акордмедиа.инфо. Обавезујемо се да ваше податке (формулари, коресподенција, и сл.) нећемо давати, показивати, изнајмљивати нити продавати трећим лицима.

  АУТОРСКА ПРАВА

  Комплетан ауторски садржај, који укључује графичке, текстуалне, програмске и остале материјале, налази се под заштитом важецег Закона о ауторском и сродним правима. У случају да желите ,да објавите неки од садржаја са сајта АКОРД МЕДИА (Радија АМ) без обзира о којем се медију ради (електронски, штампани, или Интернет медиј), обавезно је обезбедити претходно писано одобрење Радија АМ. Неовлашцено коришцење ,сматра се повредом ауторских права Радија АМ и за последицу може имати покретање судског спора. Поједине информације са сајта Радија АМ могуце је преносити, под условом да се видно наведе , у адекватном облику, да је ” информација преузета са сајта www.акордмедиа.инфо и обавезом поштовања Закона о ауторском и сродним правима.