Pravila Upotrebe Sdržaja

  0

  PRAVILA UPOTREBE SADRŽAJA

  Sajt, Radija AM, je novi informacioni i komunikacioni servis, koji je AKORD MEDIA (RadioAM) realizovao, radi poboljšanja prisustva na Internetu. Korišćenjem i preuzimanjem materijala i dokumentacije sa sajta, prihvatate u potpunosti uslove i pravila upotrebe koji su opisani u ovom obaveštenju. Ukoliko ne prihvatate bilo koji od uslova i pravila, nemojte koristiti ovaj sajt i ne preuzimajte materijale i dokumentaciju sa sajta Radija AM.

  OGRANIČENO KORIŠCENJE

  Sadržaji Web sajta su isključivo u potpunom vlasništvu Radija AM. Delovi ili ceo Web sajt, ne mogu biti kopirani, reprodukovani, prenošeni, publikovani ili distribuirani ,bez prethodnog pisanog odobrenja Radija AM, izuzev u slučaju preuzimanja informacija i materijala i čuvanja na disku računara, pojedinačnog korisnika, radi lične upotrebe.

  Sve robne marke i logotipi prikazani na ovom Web sajtu zaštićena su imena i u vlasništvu Radija AM i ne mogu biti korišćeni na drugim Web sajtovima, bez pisanog odobrenja Radija AM. Bilo koja od robnih marki ili imena ,uključujući ime AKORD MEDIA (RadioAM) ne može biti uključeni u Internet adresu ,bez prethodnog pismenog odobrenja Radija AM.

  ODRICANJE OD PRAVA

  Svi sadržaji i informacije na sajtu Radija AM predstavljeni su javnosti na uvid u najboljoj nameri, i AKORD MEDIA (RadioAM) veruje da su tačni. Medjutim, stranka koja želi da stupi u poslovan odnos sa Radiom AM ili kupi nekih od proizvoda Radija AM ili usluga, ne treba da se osloni na informacije na Web sajtu već da uputi direktan upit odgovarajućoj instanci u Radiju AM. AKORD MEDIA (RadioAM) ne pruža bilo kakve garancije putem ovog Web sajta u vezi bilo kojih proizvoda ili usluga, i na taj način ne može biti odgovoran za direktne ili indirektne štete koje mogu nastati korišcenjem informacija sa ovog Web sajta. Informacije na ovom Web sajtu, mogu da sadrže tehničke netačnosti ili štamparske greške. Informacije mogu biti izmenjene bez prethodnog obaveštenja.

  LINKOVI

  AKORD MEDIA (RadioAM) ne preuzima odgovornost za materijale koje su načinila ili publikovala treca lica, a koja su vezana linkom sa strana Web sajta Radija AM. Ako odlučite da posetite bilo koji linkovan Web sajt, vi to činite na bazi sopstvene odluke i odgovornosti, i preuzimate rizik u pogledu virusa ili sličnih štetnih elemenata. Sami linkovi ne znače istovremeno da AKORD MEDIA (RadioAM) na bilo koji način sponzoriše ili je povezan sa entitetima koji su odgovorni za ažuriranje pometunih Web sajtova ili strana.

  MODIFIKOVANJE I PROMENA PRAVILA

  AKORD MEDIA (RadioAM) zadržava pravo da bez najave povremeno promeni ili modifikuje ova pravila.

  NADLEŽNOST SUDA

  Za sve sporove koji proisteknu iz ovih Pravila nadležan je sud. AKORD MEDIA (RadioAM) zadržava pravo da pokrene postupke i pred sudovima drugih zemalja u cilju zaštite sopstvenih prava.

  PRIVATNOSTI

  Povremeno ćemo od vas tražiti da nam dostavite svoje lične podatke (npr. ime i E-mail adresu) kako bi ste mogli da primate ili koristite usluge Internet portala AKORD MEDIA(RdioAM).

  E-mail adrese prijavljenih korisnika servisa na ovom sajtu ,ne ustupaju se nikome (trećim li.ima) ni pod kojim uslovima.

  U slučaju da ste nezadovoljni servisima koji se realizuju putem vašeg E-maila i želite da prekinete dalje korišcenje, pošaljite vaš zahtev za prekid servisa na Email kontakt:redakcija@akordmedia.info. Obavezujemo se da vaše podatke (formulari, korespodencija, i sl.) nećemo davati, pokazivati, iznajmljivati niti prodavati trećim licima.

  AUTORSKA PRAVA

  Kompletan autorski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važeceg Zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite ,da objavite neki od sadržaja sa sajta AKORD MEDIA (Radija AM) bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili Internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje Radija AM. Neovlašceno korišcenje ,smatra se povredom autorskih prava Radija AM i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta Radija AM moguce je prenositi, pod uslovom da se vidno navede , u adekvatnom obliku, da je ” informacija preuzeta sa sajta www.akordmedia.info i obavezom poštovanja Zakona o autorskom i srodnim pravima.